Nagroda Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego przyznawana jest od 2014 roku. W 2016 roku została zawieszona. Jej nowa edycja zawiera szereg zmian oraz, mamy nadzieję, udoskonaleń w stosunku do poprzednich. Przede wszystkim Organizatorom zależało na tym, aby Nagroda była możliwie najwierniejszym odzwierciedleniem sytuacji na polskim rynku literatury grozy i stanowiła promocję utworów o najwyższych walorach literackich w tej konwencji. W związku z tym do przyznania Nagrody prowadzi kilka etapów. Pierwszymi dwoma są głosowania Czytelników i Komisji. W trzecim utwory nominowane zostaną poddane werdyktowi eksperckiego Jury, które wyłoni laureata.

Szczegóły funkcjonowania Nagrody zawarte są w Regulaminie, do którego odsyłamy wszystkich zainteresowanych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Nagrody i głosowania!

 

Organizatorzy