Prezentujemy nominowane książki, które przeszły do etapu recenzenckiego Jury Nagrody Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego za rok 2017:

Agnieszka Kwiatkowska “Drugi peron i inne opowiadania” (wyd. Phantom Books Horror)
Piotr Kulpa “T.T” (wyd. Videograf S.A.)
Remigiusz Mróz “Czarna Madonna” (wyd. Czwarta Strona)
Artur Urbanowicz “Grzesznik” (wyd. Gmork)
Damian Zdanowicz “Kamienica panny Kluk” (wyd. Phantom Books Horror)