Członkowie Jury

Jury Polskiej Nagrody Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego, które będzie oceniać i recenzować tegoroczne nominacje w celu wyłonienia laureata.

 

dr hab. Dariusz Brzostek

Teoretyk literatury, kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. teoretyk literatury, kulturoznawca (Katedra Kulturoznawstwa UMK). Interesuje się antropologią kulturową – szczególnie audioantropologią (sound studies), twórczością Stanisława Lema, psychoanalizą Jacquesa Lacana, poezją dźwiękową, muzyką elektroniczną i improwizowaną, horrorem i fantastyką naukową. Autor min. monografii: “Literatura i nierozum. Antropologia fantastyki grozy” (Toruń 2009).

 

dr hab. prof. Anna Gemra

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab., historyk literatury. Pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi zajmującymi się literaturą i kulturą popularną. Redaktor „Literatury i Kultury Popularnej”, redaktor naukowy serii POPkultura – POPliteratura. Zainteresowania badawcze: literatura i kultura XIX wieku; kultura i literatura popularna, fantastyka.

 

dr Krzysztof Grudnik

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, krytyk literacki, tłumacz. Redaktor czasopisma “Hermaion”, współpracownik “ArtPaieru” i “Trans/Wizji”. Autor monografii “Tożsamość katoptryczna w nowelistyce Stefana Grabińskiego” (2015), “Okultyzm i nowoczesność” (2016) oraz licznych artykułów publikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach. W swoich badaniach zajmuje się głównie literaturą niesamowitą, wątkami ezoterycznymi w literaturze i kontrkulturą.

 

dr hab. prof. Joanna Kokot

Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Pracowni Literatury Angielskiej i Amerykańskiej przy Katedrze Filologii Angielskiej. Autorka min. pracy “W świetle gazowych latarni. O angielskiej prozie „gotyckiej” przełomu XIX i XX wieku”.

 

dr Ksenia Olkusz

Doktor nauk humanistycznych, historyk, teoretyk i krytyk literatury. Prezes fundacji Ośrodek Badawczy Facta Ficta. Redaktor merytoryczna w czasopiśmie „CreatioFantastica”. Redaktor naukowa serii „Perspektywy Ponowoczesności”. Recenzentka w Portalu Kryminalnym. Autorka książek: “Materializm kontra ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec „spraw nie z tego świata”” oraz “Współczesność w zwierciadle horroru. O najnowszej polskiej fantastyce grozy” (obie niebawem zostaną wznowione) oraz wielu publikacji w czasopismach i monografiach zbiorowych.