Skład Osobowy

Skład osobowy organizatorów nagrody oraz członków jury można poznać pod poniższymi linkami:

 

Komisja Nagrody

 

Członkowie Jury